Над 20 години опит в изграждането на Басейни и СПА

Untitled-1.jpg
s-pool_24.jpg.orig

Използване и поддръжка на филтрите. Шест-позиционен кран

Филтърът извършва нормална работа, когато Шест-позиционния кран е на позиция “филтрация”.
В това положение, ако филтъра е чист налягането, което отчита манометъра  трябва да бъде между 0,5 и 1,0 bar.

sixway_valve

Ако отчетеното налягане е над 1,5 bar трябва да се промие филтъра.
Промивка на филтъра:
1. Спрете помпата.
2. Поставете Шест-позиционния кран в положение “промиване”.
Включете отново помпата и оставете в това положение, докато водата ,която преминава през стъкления визьор
на Шест-позиционния вентил, стане отново чиста. Обикновено това продължава 3-5 минути.
3. Спрете помпата.
4. Поставете вентила в позиция “изплакване” .Включете помпата отново и оставете в това положение 30 секунди.
5. Спрете помпата.
6. Върнете винтила в положение “филтрация” и включете отново помпата.
7. Проверете налягането, което показва манометъра. То трябва да е достигнало нормалното налягане.
За частни басейни промивка на филтъра се прави веднъж седмично.

Aко налягането под 0,3 bar почистете грубия филтър на помпата и кошницата на скимъра.
Почистване грубия филтър на помпата:
1. Спрете помпата;
2. Затворете всмукващите кранове;
3. Поставете шест-позициония кран в позиция “затворен”;
4. Отвъртете и извадете капака на грубия филтър на помпата;
5. Изпразнете и почистете кошницата;
6. Изхвърлете отпадъците, които се намират на дъното на грубия филтър;
7. Върнете кошницата на мястото, затегнете капанка на помпата  и отворенте крановете.
Почиставйте предфилтъра веднага щом забележете натрупването на боклуци. 
Прозрачния капак на помпата позлволява да се следи натрупването на боклуци.