Над 20 години опит в изграждането на Басейни и СПА

Untitled-1.jpg
s-pool_13.orig.jpg

Съоръжения

S-POOL изпълнява определени технически решения за изграждане и саниране на съоръжения за съхраняване и филтрация на вода за битови и промишлени нужди. Според спецификата на конкретния случай ще ви предложим адекватна технология. Обекти които са в нашата сферата на работа са битови, селскостопански и индустриални резервоари, индустриални вани, езера, съоръжения за първично филтриране на вода за промишлени цели и др.

Хидроизолация

Полагаме два основни типа вътрешна хидроизолации за резервоари и вани:

  • PVC фолио и линер – за постигане на абсолютна водоплътност. Изключително подходящо при нарушена конструкция на съоръжението. Устойчивост на химическа елементи и антисептичност.
  • Хидроизолация на циментова основа, подходяща за бетонни резервоари. Полага се завършващ слой от боя или друг вид антисептична облицовка.

Филтриращи инсталации

Филтриращи инсталации от напорни пясъчни филтри са подходящи за първично пречистване на вода от различни водоизточници, за почистване на резервоари и др.

Изпълнени обекти

  • “Импулс АД” - инсталация за почистване на индустриален резервоар
  • “Ера Елит” – пречиствателна инсталация за морска сол
  • “Tерахим 97 АД” – полагане на PVC линер на индустриален резервоар
  • “Буря АД” - полагане на PVC линер на индустриален резервоар