Над 20 години опит в изграждането на Басейни и СПА

Untitled-1.jpg
s-pool_24.jpg.orig

Бетонни басейни

detail betonna konstrukciq 01Изисквания към бетонната конструкция на басейна:

- Бетон марка В25 W0
- Арматура – двойна мрежа квадрати 20х20см
- Отливане на два такта - под и стени
- Бетона за дъното на басейна се подравнява с "хиликоптер" или "вибромастар"
- Бетона за стените се вибрира при полагането
- В работните фуги задължително се залага водонабъбваща лента
- При басейни с големи размери е необходимо да се предвиди дилатационна фуга/и
 *при нестандартни форми и басейни над 100м3  е задължително изготвянето
  на конструктивен проект
 

 Технологична процес при изпълнение на бетонен басейн:

- Определяне мястото на басейна  
- Направа и оформяне на изкопа, трамбоване на основата
- Полагане на подложен бетон
- Полгане на хидроизолационна обмазка на подложния бетон - студен битум
- Монтаж на кофраж и  първа скара арматура на дъното
- Залагане на тръбна разводка и и вграждащи елементи на дъното на басейна*
- Монтаж  на втора скара арматура 
- Отливане на дъното
- Монтаж на вътрешен кофраж на стените на басейна
- Залагане на вграждащи елементи, които се закрепват към вътрешния кофраж  на стените*
- Залагане на водонабъбваща лента между дъното и стените
- Монтаж на армировка на стените
- Монтаж на външния кофраж
- Полагане на бетона на стените
- Полагане на външна хидроизолационна обмазка - студен битум
- Полагане на дренажна мембра (фундалин) около стените на басейна
- Обратен насип 
- Полагане на вътрешна хидроизолация и облицовки *

*дейности които се изпълняват от нас, когато бетонната конструкция
  се изгражда от строителна фирма