Над 20 години опит в изграждането на Басейни и СПА

Untitled-1.jpg
s-pool_08.jpg.orig

Проектиране

Ние работим с колектив от архитекти, инженери и 3D дизайнери, които са на разположение при изготвянето на конкретни идейни или инвестиционни проекти. Всеки индивидуален проект е съобразен с желанията на клиента, съвременните технически решения и актуалните строителни наредби. Нашият проектантски колектив има опит в изготвянето на пълна проектна документация необходима за изграждането на частни басейни, плувни комплекси, СПА центрове, проекти за благоустрояване и озеленяване.

Възползвайте се от нашите консултантски услуги по всички въпроси, които ви интересуват.За всеки обект, ние ви предлагаме безплатен идеен проект, който включва ситуация и фрагменти за определяне параметрите на застрояване. При интерес от страна на клиента, ще изготвим графична презентация и 3D визуализации, за ясна представа на завършения обект или реклама. Очаквайте от нас мотивирани и икономически обосновани решения при избора на всяко едно техническо и дизайнерско предложение.

Разрешение за строеж на басейн:
За басейни до 100 куб.м, разрешение за строеж се издава само възоснова на искането за разрешение, документ за собственост, ситуационна скица с обозначени линии на застрояване, разстояния и височини (чл. 147. ал.1 т.4 и чл.153 ал.1 от ЗУТ). За издаване разрешение на строеж за по - големи басейни е необходим одобрен инвестиционен проект, който включва съгласувани технически проекти по всички части.